Yaşar Üniversitesi, tüm çalışanlarına ve geleceğin çalışan adayları olan öğrencilerine güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla “iş sağlığı ve güvenliği” kavramına büyük önem verir.

Üniversitemiz, iş sağlığı ve güvenliğinde alınacak tedbirleri ve gerekli çalışmaları yapmayı yasal zorunluluk olarak görmeyip, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını koruyacak tedbirler bütünü olduğunu düşündüğünden bu çalışmalara gerekli hassasiyeti ve özeni gösterir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında uygulanması gereken temel kurallar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken tedbirler konusunda tüm çalışanlarının ve öğrencilerinin bilinç düzeyinin artırılması ve bilgi eşitliğinin sağlanması amacıyla bu alanda eğitimler düzenler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Engelliler Dayanışma Koordinasyon Birimi ve Üniversitemizin diğer tüm akademik ve idari birimleri ile koordineli çalışmalar yürütür.