İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından kurumumuz içinde 3 farklı grupta, 85 katılımla 5 günlük servis eğitimi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan eğitim ve tahliye tatbikatları ile, afetler hakkında bilinçlendirme, kişisel güvenlik ve emniyet tedbirlerinin alınması, başlangıç aşamasında kazazedeye ilk müdahalenin yapılması becerileri kazandırılmıştır.