Sağlık Hizmetleri

Üniversitemizde sağlık hizmeti Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülmektedir. Yaşar Üniversitesi Sağlık Merkezi reviri personelimiz ve öğrencilerimizin her tür sağlık sorununda ilk başvuracakları yerdir. Sağlık Merkezi Üniversite içerisinde herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan çalışanlarımıza ve öğrencilerimize ücretsiz ilk bakım hizmeti verir. Bu hizmet ilk tanı ve tedavi ile acil durumlarda ilk yardımı kapsar. Acil durumlarda bakım önceliğini ve ambulans gereğini, Yaşar Üniversitesi Sağlık Merkezi ekibi belirler. Yaşar Üniversitesi çeşitli bölümlerinde Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardımcı sertifikası olan yirmi ilkyardımcı personel bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri İşyeri hekimi doktor, bir hemşire ve bir sağlık memuru denetiminde yürütülür.

Muayene
Sağlık Birimimize akademik ve idari personelimiz başvurabilmekte ve muayeneleri yapılıp reçeteleri düzenlenmektedir. SGK ’lı personel eczanelerden %20 katılım payı ödeyerek ilaçlarını temin ederler. Üniversitemiz öğrencileri de her türlü muayene ve acil yardım hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmekte ve özel sağlık güvencesi olan öğrencilerimiz reçetelerini anlaşmalı eczanelerden katılım payı ödeyerek temin edebilmektedirler. Acil durumlarda ilk müdahaleden sonra gerekirse ileri tedavi hizmeti veren hastanelere nakil sağlanmaktadır.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

  1. Bulaşıcı hastalıklardan korunma amaçlı, gıda birimlerinde çalışan personelin taşıyıcı hastalık muayene ve tetkikleri yaptırılmaktadır.
  2. Dünya ve ülkemiz sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgiler düzenlenip üniversite içindeki 7 ayrı dijital panoda yayınlanmakta, bu bilgiler e-postalarla da desteklenmektedir.
  3. Kişisel başvurularda sağlıkla ilgili her türlü bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
  4. Üniversitemiz spor takımlarının sağlık muayeneleri yapılarak tedavileri düzenlenmektedir. Ayrıca sporcu Sağlık Raporları verilmektedir.
  5. Periyodik personel muayeneleri ve işe ilk girişlerde sağlık muayeneleri yapılarak gerekli formlar düzenlenmektedir.
  6. Personelin ve öğrencilerin ruh sağlığını korumak amaçlı P.D.R. ile beraber çalışılmaktadır.
  7. Bünyesinde yapılan sağlıkla ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları web sitemizde ayrıca duyurulmaktadır