İŞ YERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

Yaşar Üniversitesi; tüm çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve teknolojik araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlanmasını hedeflemektedir.Yaşar Üniversitesi kapsamında bulunan akademik, idari ve teknik birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ''önce insan'' faktörünü göz önünde tutarak gerçekleştirmek,
- Tüm çalışanlarına ve öğrencilerine, süreklilik arz eden kontrol ve denetimlerle uygun ve yeterli düzeyde güvenlik kültürü bilincinin kazandırılmasını sağlamak,
- Günümüzdeki yönetim anlayışının temel felsefesi olan istenmeyen olaylar yaşanmadan önünde olmak ve erken tedbirler alınmasını sağlamak (proaktif),
- Tüm çalışanları ve öğrencileri için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını oluşturmak amacındadır.