Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Oturumu

Uluslararası İşbirliği Çalıştayı, Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Auburn Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümleri ’nin ortak işbirliği ile 1-2 Temmuz 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 2 Temmuz 2015 öğleden sonra eş zamanlı 4 farklı oturum düzenlenmiş ve bu oturumların birinde Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Oturumu gerçekleştirilmiştir.

Oturumun moderatörlüğünü Yaşar Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanı Murat DİKER ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana bilim Dalı başkanı Prof.Dr.Alp ERGÖR birlikte yürüttüler.

Bu oturumda genel olarak üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına yönelik daha önceden uygulanmış iyi iş örnekleri ile güncel sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşılmıştır.

  • Yapısal sorunlar: örgütlenme yapısı ve birimlerin organizasyon içindeki olması gereken yerler, birimlerin bağımsız bütçelerinin oluşturulması, birimlerin hiyerarşik yapısı ile kalite/akreditasyon sistemleri bağlantısı,
  • İSG eğitimleri: eğitim standartlarının yer alacağı bir (dizi) kılavuz oluşturulması, duyarlılaştırma, farkındalık, eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması,
  • İSG uygulamaları: üniversitelerdeki İSG profesyonellerinin bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı platformlar oluşturulması, risk değerlendirme eğitimlerinin standartlarının üniversite yapısına uygun olarak oluşturulması, fakülte vb. birimlere ayrı eğitim + stajyerlere rutin eğitim verilmesi içerik, sıklık, yoğunluk, maliyet, izlem, bildirim sistemleri kurulması,
  • Kayıt sistemleri: iş kazası, kıl payı, meslek hastalıkları, ramak kala olaylar ve risk gördüm olaylarının kayıt altına alınması vb.

Çalıştay Fotoğrafları